Voorlichting anders dan scholen

Voorlichting voor specifieke groepen

Hoewel wij vooral voorlichting geven op scholen, is het ook mogelijk om voorlichting aan te vragen voor verenigingen of instellingen. Denk hierbij aan sportverenigingen, woongroepen, verzorgingstehuizen, enz.

Voorlichting aan ouders van LHBTI+ kinderen

In 2021 heeft COC West-Brabant voor het eerst een bijeenkomst gehouden voor ouders van LHBTI+ kinderen. Want tijdens onze voorlichtingslessen kunnen leerlingen ons alles vragen, maar waar kun je als ouder naar toe met je vragen? Er bleek behoefte aan deze informatieavond, waardoor er in 2022 zeker een vervolg zal worden gegeven aan deze informatieavond.

Aanvraag en nadere informatie

Het aanvragen van een of meerdere voorlichtingslessen kan eenvoudig door een mailtje te sturen naar voorlichting@cocwestbrabant.nl. Ook kunt u hier terecht voor nadere informatie of specifieke wensen.