Veiligheid

Veiligheid en het COC
COC West-Brabant zet zich in om een veilige samenleving voor iedereen te creëren. Dit doen we door het gemeentelijk beleid te beïnvloeden en door nauw contact te onderhouden met veiligheidsregio, politie en OM. Helaas komt het, ondanks alle inspanningen van alle betrokkenen, soms toch voor dat er vervelende situaties ontstaan. Dit kunnen situaties zijn waarin je een onveilig gevoel hebt ervaren of je slachtoffer bent geworden van discriminatie of geweld.

 

Slachtoffer of ervaar je onveiligheid, het COC is er voor jou!
Neem contact op met de veiligheidscoördinator via veiligheid@cocwestbrabant.nl. We kunnen je advies geven over mogelijke vervolgstappen, je hierbij ondersteunen en een vinger aan de pols houden bij de afwerking hiervan. Ook helpen wij in de verwerking van de situatie. Soms is een doorverwijzing naar slachtofferhulp nodig, ook dit kunnen wij verzorgen.

 

Ben je getuige van geweld, bel dan 112, maak zo mogelijk foto’s van daders, en blijf bij het slachtoffer. Help elkaar!

 

Doe altijd aangifte als je iets overkomt, want alleen dan kan discriminatie en geweld worden aangepakt. Dit kan online of direct bij het politiebureau. Wil je liever spreken met gespecialiseerde agenten kijk dan op het politie netwerk roze in blauw.

 

Liever geen aangifte doen?
Als je geen aangifte durft of wilt doen overweeg dan toch een melding bij het regionaal discriminatie meldpunt RADAR. Zij gaan altijd vertrouwelijk om met de meldingen en zullen in geen geval deze gegevens delen met derden. Wel maken zij jaarlijks anonieme rapportages over discriminatie meldingen voor de gemeenteraden, politie en OM. Op deze manier wordt het probleem zichtbaar voor beleidsmakers.

 

Veilig op het werk
Ook in werksituaties waarbij je jezelf niet veilig voelt of te maken hebt gekregen met discriminatie kan het COC er voor jou zijn. We houden met het roze netwerk van de landelijke vakbonden contact en kunnen op werkplekken voorlichting komen geven over gender en seksuele diversiteit. Overleg met de veiligheidscoördinator wat het COC in jou situatie kan betekenen.