Voorlichting op scholen

Homo is het meest gebruikte scheldwoord op scholen. Meestal bedoelt de roeper niet dat de ander homoseksueel is, maar geeft de roeper een negatief signaal af. Beetje plagen moet kunnen toch? Totdat iemand tot de ontdekking komt dat hij misschien wel homo is. Hoe fijn is het dan nog om naar school te gaan?

Ook denken veel leerlingen dat het een keuze is om LHBTI+’er te zijn. Dus dan moeten ze ook niet zeuren dat ze gepest worden. Ze hebben er tenslotte zelf voor gekozen. Toch?

Dit soort vragen worden tijdens onze voorlichtingslessen ‘seksuele diversiteit’ behandeld. Samen met de klas gaan we op zoek naar antwoorden en is er alle ruimte voor vragen. Doelstelling van de lessen is om het onderwerp ‘seksuele diversiteit’ bespreekbaar te maken en om leerlingen inzicht te geven in hoe een scheldwoord iemands leven kan beïnvloeden.

Voor wie?

Wij geven vooral voorlichtingslessen aan leerlingen van de tweede klas van het voortgezet onderwijs.

Maar wij geven ook voorlichting aan achtste groepers van het basisonderwijs, andere klassen voortgezet onderwijs of op andere schooltypen. De voorlichtingslessen worden aangepast aan de doelgroep.

Andere voorlichtingslessen

Naast onze lessen seksuele diversiteit aan leerlingen kunt u bij ons ook aanvragen indienen voor andere voorlichtingslessen of voor andere doelgroepen. Denk bijvoorbeeld aan lessen over discriminatie of voorlichting aan een docententeam tijdens een studiedag. Wij kunnen alles verzorgen, zolang er maar een connectie is met het LHBTI+ onderwerp.

Waar?

Wij komen graag langs bij u op school. Onze regio bestaat uit de volgende gemeenten: Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht.

De voorlichting

Een voorlichtingsles duurt standaard één lesuur. Om de lessen werkbaar te houden streven we naar een maximale groepsgrootte van 25 personen of één klas. Verder hebben we geen specifieke eisen aan apparatuur of lokaal. Wel vragen we altijd of lessen aaneengesloten ingeroosterd kunnen worden, omdat wij werken met vrijwilligers die veelal speciaal vrij nemen voor de voorlichting. Ook is het prettig dat de voorlichtingslessen worden aangekondigd, zodat leerlingen alvast kunnen nadenken over het onderwerp en vragen kunnen bedenken.

Kosten

Omdat COC West-Brabant weinig inkomsten heeft, vragen we wel een kleine vergoeding van € 20,- per voorlichtingsles.

Aanvraag en nadere informatie

Het aanvragen van een of meerdere voorlichtingslessen kan eenvoudig door een mailtje te sturen naar voorlichting@cocwestbrabant.nl. Ook kunt u hier terecht voor nadere informatie of specifieke wensen.