Code Goed Gedrag

Bij COC Nederland en de bij de federatie aangesloten COC-verenigingen en Expreszo geldt één federatiebrede Code Goed Gedrag.

Onder de Code Goed Gedrag vallen:

 1. Omgangsregels – zie hieronder
 2. Team Vertrouwenspersonen
 3. Meldprotocol
 4. Onafhankelijke Klachtencommissie

Hiermee willen we goed gedrag bevorderen en iedereen een veilige plek bieden.

Omgangsregels bij het COC

Het COC biedt een veilige plek aan iedereen: bezoekers, deelnemers, vrijwilligers, medewerkers. Daarbij hoort een respectvolle, collegiale, integere omgang met elkaar die is gericht op een positieve, verantwoordelijke samenwerking. Daarom hanteren we voor iedereen de volgende regels:

 1. Ik accepteer en respecteer iedereen en discrimineer niemand. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
 2. Ik doe geen aannames over iemands seksuele oriëntatie of genderidentiteit.
 3. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 4. Ik val de ander niet lastig.
 5. Ik berokken de ander geen schade.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik ga vertrouwelijk om met informatie van anderen.
 8. Ik negeer de ander niet.
 9. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 10. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet.
 11. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 12. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 13. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 14. Ik geef mijn eigen grenzen aan en spreek degene aan die over mijn grenzen gaat.
 15. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan.
 16. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 17. Ik ga verantwoordelijk om met de middelen van de vereniging.

Vertrouwenspersonen

Je kunt terecht bij een vertrouwenspersoon van COC Nederland via 020-6234596 of vertrouwenspersoon@cocwestbrabant.nl. [NB: voor een vertrouwelijk gesprek over seksuele oriëntatie en genderidentiteit kun je terecht bij Switchboard]

Onafhankelijke Klachtencommissie

Heb je een klacht? Neem dan contact op met de klachtencommissie via klachtencommissie@cocwestbrabant.nl