Nieuwe voorzitter

Op 7 juni 2018 is Rick Davis gekozen tot voorzitter van COC West-Brabant. Hij stelt zich graag aan jullie voor.

 

Mijn naam is Rick Davis, 31 jaar oud en woonachtig in het centrum van Bergen op Zoom. In het dagelijks leven werk ik als kwaliteitsadviseur binnen het ziekenhuis. Auditeren en verbeteren zijn de hoofdpunten in mijn werk en ben daarnaast aanjager voor verandering en innovatie. Dit doe ik niet alleen binnen de afdeling maar ook in het hele ziekenhuis en soms door te spreken op congressen. In mijn vrije tijd zing ik graag en ben ik vaak op de golfbaan te vinden.

Enkele jaren geleden ben ik lid van het COC geworden omdat ik de doelstellingen, gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie voor LHBTI’s, erg belangrijk vind. Door mijn lidmaatschap wilde ik de mensen steunen die zich hiervoor hard maken.

Sinds vorig jaar ben ik actief geworden als voorlichter op middelbare scholen en heb gemerkt hoe belangrijk deze gesprekken zijn met de jeugd van onze regio. Soms volledige acceptatie en soms verschil van meningen, maar altijd mooie gesprekken. Onze verhalen en lessen, leren kinderen hoe kwetsbaar je kunt zijn als je ontdekt wie je bent. En welke invloed jou gedrag heeft op het gevoel van anderen. Dat anders zijn, niet gek is en geeft ze de kans om alles te vragen over genderdiversiteit en wie jij bent als mens.

Als voorzitter wil ik deze gesprekken ook gaan voeren met de lokale besturen en organisaties binnen onze regio, om voor iedereen een veilige en accepterende samenleving te creëren.

Maar ik wil ook graag van jullie, de leden van COC West-Brabant, weten wat jullie bezig houdt en wat jullie belangrijk vinden. Heb je interesse om samen een gesprek aan te gaan over het lidmaatschap en over de doelstellingen van het COC, neem dan contact op. Dit kan via de e-mail voorzitter@cocwestbrabant.nl.

Ik ben dankbaar dat René aan is gebleven als vicevoorzitter om zijn ervaring en kennis te delen met het bestuur. Samen met Rob, Arnold en Thomas(Algemeen Bestuurslid) gaan we het komend jaar vol aan de slag voor jullie. Onze voortgang willen we graag met jullie delen. Dit doen we op de aankomende algemene ledenvergadering op 15 november 2018. Hopelijk tot dan!

Met vriendelijke groet,

Rick Davis

Voorzitter COC West-Brabant

juli 21, 2018