Reactiepagina

Sinds december 2012 is het verplicht om op school voorlichting te geven over seksuele diversiteit.

Het COC West-Brabant is onderdeel van COC Nederland en komt op voor de belangen van homoseksuele jongens, lesbische meisjes, biseksuelen en trans- en interseksepersonen (LHBTI’s).

Wij zijn benieuwd naar wat er op uw school aan voorlichting op dit moment gedaan wordt en in hoeverre COC West-Brabant hier eventueel een bijdrage aan kan leveren.

Wordt er op dit moment voorlichting over LHBT gegeven op uw school?
JaNee

Zo ja, bij welk vak, of tijdens projectdagen, in welk leerjaar, op welke afdelingen, door wie? Graag zo veel mogelijk informatie.

Zo nee, waarom niet?

Bent u bekend met de naam COC?
JaNee

Bent u bekend met de activiteiten die het COC onderneemt?
JaNee

Heeft u de posters opgehangen binnen uw school?
JaNee

Kan het COC iets voor uw school betekenen en mogen wij derhalve contact met u opnemen?
JaNee

Wat is de naam van de school, de contactpersoon en het emailadres waarop we u kunnen bereiken?
School:

Contactpersoon:

E-mailadres:

Heeft u verder nog vragen/opmerkingen?

Hartelijk dank voor het invullen van deze korte vragenlijst.