Vacature voorzitter

Eén van de taken van het bestuur is het aansturen van de organisatie en het omzetten van besluiten in acties, daarbij geholpen door een grote groep vrijwilligers.  Onze vereniging is op zoek naar iemand die leiding geeft aan het bestuur, relaties onderhoud met externe organisaties en het gezicht wordt van de organisatie, oftewel een

Voorzitter (V/M/X) 

Taken:  

 • Het voorzitten van de bestuurs- en ledenvergaderingen;
 • Opstellen van de agenda van deze vergaderingen in overleg met de secretaris;
 • Is verantwoordelijk voor de missie en visie alsmede het meerjarenplan in samenwerking met de overige bestuursleden;
 • Is eerste woordvoerder richting de media, eventueel in afstemming met COC Nederland;
 • Is portefeuillehouder politiek en veiligheid en daarom eerste contactpersoon richting lokale en regionale politiek, overheid en overheidsorganisaties.

Positie in de organisatie:

De voorzitter vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur van de vereniging. Bepaalde uitvoerende taken kunnen gedelegeerd worden aan andere functionarissen binnen de vereniging, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie en veiligheid. De voorzitter blijft als portefeuillehouder wel zelf verantwoordelijk.   

Vanuit de functie heeft de voorzitter contacten met alle geledingen binnen de vereniging, COC Nederland, collega COC-verenigingen en andere maatschappelijke organisaties, zoals de politiek en media. Het is dan ook van belang, dat de secretaris in staat is om op verschillende niveaus soepel en effectief te communiceren.

Profiel:

De ideale voorzitter

 • Hoort tot de doelgroepen van het COC en is lid van de vereniging of bereid dat te worden;
 • Herkent zich in de visie, missie en doelstellingen van de vereniging;
 • Heeft tenminste HBO-niveau en ervaring in soortgelijke functie of relevante beroepsmatige ervaring;
 • Heeft goede contactuele en communicatieve vaardigheden;
 • Is enthousiasmerend, collegiaal en samenwerkingsgericht;
 • Is bekend met politieke processen;
 • Media-ervaring is een pré.

In verband met het karakter van deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag noodzakelijk.

Tijdsinvestering en onkosten:

Deze bestuursfunctie kost ongeveer 6 uur per week (indicatief). De tijd is zelf in te delen. Als voorzitter ben je wel beschikbaar voor de noodzakelijke vergaderingen en bijeenkomsten, ook op landelijk niveau. De voorzitter wordt in functie gekozen door de Algemene Ledenvergadering voor de duur van 2 jaar. De functie is onbezoldigd. Reis- en onkosten worden vergoed volgens de onkostenregeling van de vereniging.

Interesse?

Heb je interesse en denk je in het profiel te passen of wil je inhoudelijke informatie over deze functie? Dan komen we graag in contact met jou. Stuur je motivatie en CV naar Rick Davis, voorzitter COC West-Brabant via info@cocwestbrabant.nl
We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op om een kennismakingsgesprek te plannen. Aanstelling d.m.v. verkiezingen tijdens de ALV vindt plaats op 1 december 2020.