Regenbooggemeenten

Meerdere partijen uit de gemeenteraden van Bergen op Zoom en Roosendaal hebben aan het college van Burgemeesters en Wethouders gevraagd wat de huidige status van het LHBTI beleid is en of zij bereid zijn zich aan te sluiten bij de regenboogstedenregeling.

Het college van Roosendaal heeft aangegeven de intentieverklaring te willen ondertekenen. Dit gaan zij op 12 oktober 2018 doen. Samen met COC West-Brabant stellen zij daarna een beleidsplan op voor de komende 4 jaar met haalbare doelstellingen die de positie van LHTBI’s in de Roosendaalse samenleving verbeterd.

Het college van Bergen op Zoom kiest een andere aanpak. Door actief ambassadeurschap van de wethouder zal bij alle maatschappelijk betrokken instanties aandacht gevraagd worden voor het LHBTI beleid. Verder wordt er samen met COC West-Brabant, politie en het antidiscriminatie meldpunt gekeken welke knelpunten LHBTI’s ervaren binnen de Bergse samenleving. Per knelpunt wordt gekeken welke acties dit het beste zouden kunnen oplossen.

Samen staan we sterker.

september 4, 2018